Nahrávky

Obnovy, přednášky, kázání: 2008-9, 2013-4; 2014-5; 2015-6; 2017-8; nejnovější
Cyklus přednášek Sůl země: ZDE
Literární večery: ZDE
Kurs Alfa pro dospělé: 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 ; pro mládež: 2013 2015, 2016, 2017, 2018; pro maminky: 2016, 2018
Úterky u Terky: 2016/17, nejnovější
Mamky sobě: 2015
Příprava na 1. přijímání: 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024
Katechumenát dospělých: 2018-20


Cyklus přednášek Sůl země

Literární večery

Duchovní obnovy, přednášky, kázání

Příležitostné nahrávky z kostela

Příprava na sv. přijímání dětí 2025

Příprava na sv. přijímání dětí 2024

Alfa 2023

Příprava na sv. přijímání dětí 2023

Příprava na sv. přijímání dětí 2022

Alfa 2021

Příprava na 1. svaté přijímání v roce 2021

Příprava na 1. svaté přijímání v roce 2020

Úterky u Terky 2018-2020

Alfa 2020 pro všechny 18-99 let

Katechumenát 2018-20 (2. ročník)

Mamky sobě 2015 /20

Kurzy Alfa pro mládež, podzim 2018

Dopolední Alfa pro maminky 2018

Kurzy alfa pro dospělé 2018

AlfaÚterky, podzim 2017

Promluvy podle témat kurzu Alfa pro mládež

Příprava na 1. svaté přijímání na rok 2019

Příprava na 1. svaté přijímání na rok 2018

Přednášky pro rodiče připravujících se dětí a přednášky pro děti s rodiči 2017/18

Vděčnost, usmíření, sounáležitost, služba

Přednášky v rámci pastoračního roku 2016/2017

Přípravy na svátosti

Kurzy Alfa pro dospělé, zima 2017

Kurzy Alfa pro mládež, podzim 2016

Radost a naděje

Pastorační rok 2015/16 Radost a naděje vychází z koncilní pastorální konstituce Gaudium et Spes a zaměřuje se na tématické okruhy související s lidskou důstojností – rodina a sociální oblast.

Úterky u Terky 2016/17

Dopolední kurz Alfa pro maminky 2016

Kurzy Alfa pro dospělé, podzim 2015

Kurzy Alfa pro mládež, podzim 2015


Přednášky roce 2014-15Přednášky roce 2013-14

Přednášky roce 2008-09