Nahrávky

Přednášky ze starého webu připravujeme, budeme je sem přidávat v budoucnosti.

Úterky u Terky 2018 – 2019

Kurzy Alfa pro mládež, podzim 2018

Dopolední Alfa pro maminky 2018

Příprava na 1. svaté přijímání na rok 2019

Duchovní obnovy, přednášky, kázání

Příležitostné nahrávky z kostela

Kurzy alfa pro dospělé 2018

AlfaÚterky, podzim 2017

Promluvy podle témat kurzu Alfa pro mládež

 

Příprava na 1. svaté přijímání na rok 2018

Přednášky pro rodiče připravujících se dětí a přednášky pro děti s rodiči 2017/18

Vděčnost, usmíření, sounáležitost, služba

Přednášky v rámci pastoračního roku 2016/2017

Přípravy na svátosti

Kurzy Alfa pro dospělé, zima 2017

Kurzy Alfa pro mládež, podzim 2016

Radost a naděje

Pastorační rok 2015/16 Radost a naděje vychází z koncilní pastorální konstituce Gaudium et Spes a zaměřuje se na tématické okruhy související s lidskou důstojností – rodina a sociální oblast.

Úterky u Terky 2016/17

Mamky sobě 2015 /18

Dopolední kurz Alfa pro maminky 2016

Kurzy Alfa pro dospělé, podzim 2015

Kurzy Alfa pro mládež, podzim 2015


Přednášky roce 2014-15

Přednášky roce 2013-14

Přednášky roce 2008-09