Nahrávky

Přednášky ze starého webu připravujeme, budeme je sem přidávat v budoucnosti.

Úterky u Terky 2018 – 2019

Příprava na 1. svaté přijímání na rok 2019

Duchovní obnovy, přednášky, kázání

Příležitostné nahrávky z kostela

Katechumenát 2018-20 (2. ročník)

Kurzy Alfa pro mládež, podzim 2018

Dopolední Alfa pro maminky 2018

Kurzy alfa pro dospělé 2018

AlfaÚterky, podzim 2017

Promluvy podle témat kurzu Alfa pro mládež

Příprava na 1. svaté přijímání na rok 2018

Přednášky pro rodiče připravujících se dětí a přednášky pro děti s rodiči 2017/18

Vděčnost, usmíření, sounáležitost, služba

Přednášky v rámci pastoračního roku 2016/2017

Přípravy na svátosti

Kurzy Alfa pro dospělé, zima 2017

Kurzy Alfa pro mládež, podzim 2016

Radost a naděje

Pastorační rok 2015/16 Radost a naděje vychází z koncilní pastorální konstituce Gaudium et Spes a zaměřuje se na tématické okruhy související s lidskou důstojností – rodina a sociální oblast.

Úterky u Terky 2016/17

Mamky sobě 2015 /18

Dopolední kurz Alfa pro maminky 2016

Kurzy Alfa pro dospělé, podzim 2015

Kurzy Alfa pro mládež, podzim 2015


Přednášky roce 2014-15

Přednášky roce 2013-14

Přednášky roce 2008-09