Příprava dětí na 1. přijímání

Děti, které touží přijímat Pána Ježíše v eucharistii, se mohou i ve školním roce 2023/2024 zapojit do přípravy na přijetí svátosti smíření a svatého přijímání. Vyžaduje se, aby dítě bylo pokřtěno, aby chápalo rozdíl mezi eucharistií a obyčejným pokrmem, aby dokázalo rozlišovat dobro a zlo a aby projevilo přání Krista z lásky přijímat. Obyčejně tuto přípravu konají žáci třetích tříd. Pokud děti chodí pravidelně do kostela, mohou přistoupit po domluvě se mnou i dříve. Je velmi žádoucí, aby navštěvovaly alespoň druhým rokem výuku náboženství ve škole nebo u nás ve farnosti. Z rozumných důvodů mohou do přípravy vstoupit i mladší děti.

Příprava v kostele má dvě fáze.

  • První jen pro rodiče – 5 setkání jednou měsíčně v pondělí po večerní mši svaté přibližně od 19.10 hodin v kostele. Setkání bude trvat přibližně 40 minut.
    • Termíny setkání rodičů:  6. listopadu, 4. prosince, 8. ledna, 5. února a 4. března.
  • Druhá fáze je příprava dětí i s rodiči – 7 setkání vždy po týdnu. Budou ve středu po dětské mši svaté (která začíná v 17 h a jste na ni s dětmi také zváni) od 17.40 do 18.25 v kostele.
    • Termíny:  13., 20. a 27. března, 3., 10., 17. a 24. dubna.

Během přípravy bych se také rád osobně setkal s rodiči, případně celou rodinou. Ponechávám na rodičích, zda přijmou mé pozvání na setkání v Salesiánském centru, anebo zda mám rodinku navštívit u vás doma.

Dne 5. května jsou děti i rodiče zváni na farní zahradu na neformální setkání a bližší seznámení se.

První svatá zpověď dětí předběžně proběhne v pátek 10. května 2024 v kostele v 16.00. A po ní bude následovat nácvik na neděli. 

Slavnost prvního svatého přijímání předběžně plánujeme 12. května 2024 při mši svaté ve 12 hodin.

Kontakt:  P. František Blaha,  tel.: 604 365 458 nebo 283 029 165, e-mail: farnost.kobylisy@sdb.cz

PŘIHLÁŠKA k vyplnění prostřednictvím