Knihovna

Zde naleznete seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně a které je možné si půjčit.

SEZNAM KNIH

HLEDÁTE KONKRÉTNÍ TITUL NEBO AUTORA?

  • V tabulce vyhledejte dle návodu:
  • Při otevřeném sezamu knih přidržte klávesnici Ctrl a zmáčkněte F.
  • V pravém rohu na úrovni označení písmen tabulky se zobrazí okénko, kam zapíšete klíčové slovo pro hledání.
  •  Vpravo v rámečku se zobrazí počet, kolikrát zadané slovo bylo vyhledáno a vy můžete posouvat šipky nahoru, dolů pro rychlé prohledání seznamu.

CHCETE SI KNIHU VYPŮJČIT?

  • Napište nám na e-mail  knihovnaterezicka@seznam.cz, o jakou knížku máte zájem, titul a autora.
  • Jednou za týden službu mající knihovník knihu vyhledá a připraví Vám ji do výpůjčního koše. Až bude kniha připravena, dostanete zprávu, že si knihu můžete vyzvednout. V neděli budou knihy v kostele a během týdne na recepci.
  • Přečtené knížky vracejte, rovněž v neděli v kostele a během týdne na recepci do koše s označením vrácené knihy do knihovny.

Děkujeme.