Svátek Panny Marie Pomocnice

Datum / čas
25.05.2024
8:00–17:00


Letošní svátek Panny Marie Pomocnice společně oslavíme v sobotu 25. 5. při mši svaté ve 12.00. Hlavním celebrantem a kazatelem bude salesián Evžen Radkovský.

Dopoledne bude probíhat fotbalový a volejbalový turnaj pro mladší, soutěžní aktivity pro nejmenší děti s rodiči. Odpoledne si zahrají starší fotbalisté a volejbalisté. Celý den (9.00–16.30) bude otevřená oratoř. Ve 14 hodin jste zváni na přednášku s besedou s názvem Složitá cesta života Štěpána Trochty. Budeme hovořit nejen o jeho životním příběhu, ale také o tom, čím může být inspirací pro nás v dnešní době. Slavnost zakončíme májovou pobožností v 16.30.

Václav Jiráček