Pastorační rada

Pastorační rada farnosti (PRF) je společenství křesťanů (kněží, řeholníků a laiků), kteří v duchu pastorační moudrosti skrze modlitbu, Písmo a tradici církve uskutečňují ve farnosti:

  1. Pastorační plánování a stanovování krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů ve čtyřech základních oblastech poslání církve: martyria – svědectví, leiturgia – liturgie, diakonia – služba, koinonia – společenství
  2. Hledání odpovědí na jednotlivé záležitosti předkládané farářem
  3. Snahu být mostem mezi farností a kněžími a zprostředkovávat jim moudrost farnosti ve všech důležitých otázkách, které se jí týkají
  4. Podněcování farníků k přebírání spoluodpovědnosti za poslání a rozvoj farnosti

Rada se v současnosti skládá ze 13 členů a schází se jednou měsíčně. Složení rady:

Z titulu funkce:

 

P. Martin Hobza

farář

P. František Blaha

ředitel komunity SDB

Helena Křenková

ředitelka komunity FMA

Band_2
P. Ladislav Banďouch
farní vikář

Tomáš Redlich
pastorační asistent

Volení:


Anna Fantová
kaspar
Tomáš Kašpar

Jiří Pavlíček
reichel
František Reichel

Jmenovaní:


Jan Kabelka
semeradova

Veronika Semerádová

Zpráva o volbách do PRF (ke stažení v pdf, vybráno z Kobylístku 11/2014).

Starší zprávy z PRF (ke stažení v pdf):

Starší zprávy z PRF (ke stažení)
Květen 2015

Únor 2015

Leden 2015

Prosinec 2014

Listopad 2014

Své dotazy a náměty pro PRF můžete posílat na adresu: farnost.kobylisy@sdb.cz nebo přímo osobně sdělit kterémukoli členu PRF. Oslovený člen PRF Vám pak sdělí odpověď na Váš dotaz či námět.