Pastorační rada

Pastorační rada farnosti (PRF) je společenství křesťanů (kněží, řeholníků a laiků), kteří v duchu pastorační moudrosti skrze modlitbu, Písmo a tradici církve uskutečňují ve farnosti:

 1. Pastorační plánování a stanovování krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů ve čtyřech základních oblastech poslání církve: martyria – svědectví, leiturgia – liturgie, diakonia – služba, koinonia – společenství
 2. Hledání odpovědí na jednotlivé záležitosti předkládané farářem
 3. Snahu být mostem mezi farností a kněžími a zprostředkovávat jim moudrost farnosti ve všech důležitých otázkách, které se jí týkají
 4. Podněcování farníků k přebírání spoluodpovědnosti za poslání a rozvoj farnosti

Rada se v současnosti skládá ze 14 členů a schází se čtyřikrát do roka, užší tým jednou měsíčně. Složení rady:

Z titulu funkce:

 • František Blaha, fárář
 • Petr Košák, farní vikář
 • Milan Mihulec, farní vikář
 • Pavel Šimůnek, farní vikář
 • Helena Křenková, ředitelka kobyliské komunity sester salesiánek FMA
 • Václav Jiráček, ředitel Salesiánského střediska mládeže – střediska volného času

Zvolení:

 • Tomáš Redlich
 • Jaroslav Šebek
 • Lukáš Gregora
 • Václav Tůma
 • Jitka Čaplová

Jmenovaní:

 • Zuzana Jiráková
 • Ludmila Prokešová
 • Věra Novotná

Své dotazy a náměty pro PRF můžete posílat na adresu: farnost.kobylisy@sdb.cz nebo přímo osobně sdělit kterémukoli členu PRF. Oslovený člen PRF Vám pak sdělí odpověď na Váš dotaz či námět.