Pastorační rada

Pastorační rada farnosti (PRF) je společenství křesťanů (kněží, řeholníků a laiků), kteří v duchu pastorační moudrosti skrze modlitbu, Písmo a tradici církve uskutečňují ve farnosti:

 1. Pastorační plánování a stanovování krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů ve čtyřech základních oblastech poslání církve: martyria – svědectví, leiturgia – liturgie, diakonia – služba, koinonia – společenství
 2. Hledání odpovědí na jednotlivé záležitosti předkládané farářem
 3. Snahu být mostem mezi farností a kněžími a zprostředkovávat jim moudrost farnosti ve všech důležitých otázkách, které se jí týkají
 4. Podněcování farníků k přebírání spoluodpovědnosti za poslání a rozvoj farnosti

Rada se v současnosti skládá ze 14 členů a schází se čtyřikrát do roka, užší tým jednou měsíčně. Složení rady:

Z titulu funkce:

 • František Blaha, fárář
 • Václav Jiráček, ředitel komunity salesiánů a farní vikář
 • Radek Gottwald, farní vikář
 • Vlastimil Vajďák, farní vikář
 • Zdeňka Korousová, ředitelka kobyliské komunity sester salesiánek FMA

Zvolení 20. 11. 2022 na 5 let:

 • Tomáš Redlich
 • Fabián Blažek
 • Zuzka Jiráková
 • Jaroslav Šebek
 • Věra Novotná

Jmenovaní 20. 11. 2022 na 5 let:

 • Míša Pávová
 • Radek Pavelka
 • Jiří Janák
 • František Tichý

Své dotazy a náměty pro PRF můžete posílat na adresu: farnost.kobylisy@sdb.cz nebo přímo osobně sdělit kterémukoli členu PRF. Oslovený člen PRF Vám pak sdělí odpověď na Váš dotaz či námět.