Někam patřit, něčím sloužit

★ [Roční téma úvod] ★ [Leták] ★ [Roční kalendář] ★ [Setkání zástupců společenství] ★
PŘEHLEDY: ★ [NĚKAM PATŘIT] ★ [NĚČÍM SLOUŽIT] ★
Letáky: [Skládačka]   [Kalendář akcí]
★ [Projekt Salesiánského centra 2021–2026] ★

Roční téma 2023/2024 ÚVOD

 Zveme vás ke společnému vytváření farnosti, což neznamená jen účast na bohoslužbách, ale také rozvíjení vztahů a společenství a zapojení do služby. Na pastorační radě jsme pro naši farnost a nový pastorační rok nenašli vhodnější motto než to, se kterým přišel už v roce 2016 Martin Hobza, tedy NĚKAM PATŘIT, NĚČÍM SLOUŽIT.

NĚKAM PATŘIT  (přehled aktivit a společenství, do nichž je možné se zapojit, najdete zde)

 • Víru nemohu žít sám. Nedal jsem si ji sám. Byla mi předána druhými, jejich životem dosvědčena, někdy jimi i vystavena zkouškám.  
 • Jsem stvořen k obrazu Boha, který je Láska, společenství Otce a Syna v objetí Ducha Svatého. Nemohu žít bez lásky přijímané a darované, bez vztahů, bez společenství. 
 • Těžko vytvořím vztahy s tisícovkou lidí ve farnosti. Proto potřebuji konkrétnější a bližší vztahy, které mohu vytvářet v menších společenstvích. 
 • Jaké vztahy a jaká společenství ve farnosti hledám? 

NĚČÍM SLOUŽIT (přehled okruhů služby, do které je možné se zapojit, najdete zde)

 • I pro zapojení do farnosti či do společenství platí, že dostávám tolik, kolik tam přináším. Každé aktivní zapojení do společenství či do farnosti je zároveň služba.
 • Při zapojování do služby nesmí jít o aktivismus, dělat všechno, co se kde naskytne, ale o to, najít rovnováhu mezi časem pro rodinu, pro sebe, pro druhé; mezi čerpáním a rozdáváním, odpočinkem a nasazením. Najít to, co ode mne na daném místě očekává Bůh. Proto je důležitá správná motivace a její obnovování, protože se nám do ní každou chvíli přimíchávají i motivace jiné. 

LETÁK 

Abychom usnadnili zapojování do společenství, aktivit a služby v rámci farnosti, vytvořili jsme jejich přehled. V tištěné podobě si jej můžete vzít v kostele, náhled najdete zde, a přehled najdete níže na této stránce. Jsou v něm uvedena zejména společenství a aktivity, které jsou otevřené pro další zájemce. Ty budou v přehledu označeny zeleným kolečkem, a pokud máte zájem o zapojení, stačí kontaktovat uvedeného koordinátora nebo – není-li u aktivity žádný uveden – využít farní e-mail. Aktivity, které jsou otevřené a není třeba se na ně předem hlásit, jsou v přehledu označeny hvězdičkou. Byli bychom rádi, kdyby přehled pomohl k propojování lidí ve farnosti a nesení spoluzodpovědnosti za ni. Zveme vás k společnému vytváření farnosti.   

 Je to první pokus zmapovat dění ve farnosti, které přesahuje pouhou účast na bohoslužbách. Určitě jsme při vytváření tohoto přehledu na něco zapomněli nebo se tam objeví nějaké chyby, za což se předem omlouváme. Případné nalezené chyby či nedostatky prosím pošlete na e-mail farnosti. Děkuji zejména Tomáši Redlichovi, Radkům Gottwaldovi a Pavelkovi za pomoc při zpracování ročního tématu, Katce Jelínkové za grafické zpracování.

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ U SV. TEREZIČKY 2023/2024

ZDE je k dispozici ke stažení čtyřstrana A5 ve formátu PDF s přehledem plánovaných akcí u Sv. Terezičky, který má posloužit pro plánování v rodinách a společenstvích.

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ SPOLEČENSTVÍ

V souvislosti s tímto ročním tématem a v návaznosti na podobná setkání, která se již pravidelně konají každé dva roky, zvu už teď zástupce jednotlivých společenství působících ve farnosti na setkání, které se uskuteční 17. 10. 2023 v 19.15 ve farním sále. Pozvánku dostanou elektronicky zástupci společenství, na které máme kontakt, a bližší informace budou v říjnovém Kobylístku. Nezapomeňte si prosím datum poznamenat do svých kalendářů. 

↑↑nahoru↑ / ↓PATŘIT↓ / ↓SLOUŽIT

NĚKAM PATŘIT

Na takto označené aktivity není třeba se předem hlásit. Zkrátka přijďte.
Aktivity a společenství označené takto jsou otevřené pro další zájemce. V případě zájmu se ozvěte koordinátorovi. Kde není uveden kontakt, pište na farní e-mail: farnost.kobylisy@sdb.cz.

★ [Modlitební setkávání] ★ [Jiná setkávání] ★ [Vzdělávání a formace: Semináře, Přednášky] ★ [Salesiánská rodina] ★ [Společenství] ★

MODLITEBNÍ SETKÁVÁNÍ

– slavení liturgie v kostele (příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před večerními a nedělními bohoslužbami)
– neděle 7.30, 9.00, 10.30, 18.30
– neděle Sv. Klára v Troji 11.00 (mimo prázdniny)
– pondělí–sobota 6.30 a 18.30
– úterý 18.30 pro mládež s rytmikou (mimo prázdniny)
– středa pro děti 17.00 (mimo prázdniny)

 • Eucharistická adorace (s příležitostí ke svátosti smíření)

– 1. čtvrtek v měsíci 19.10–22.00
– ostatní čtvrtky 19.10–19.30
– 1. pátek v měsíci 17.00–18.30

 • Modlitby matek (7 skupin) ☑

– týdenní setkávání maminek, žen ke společné modlitbě a sdílení
– Anežka Remešová (aremesova@outlook.cz)

 • Živý růženec

– denní osobní modlitba desátku růžence, měsíční setkávání k modlitbě
– Ludmila Růžičková (602 956 323)
– každodenní společná modlitba růžence od 18.00 (kromě 1. pátků v měsíci)

 • Modlitební Úterky mládeže (14–26 let)

– společná modlitba mládeže
– 3. úterý v měsíci po večerní mši svaté pro mládež
– více na sociálních sítích Úterků u Terky ,
– Evelina Němečková (evelina.anna.nemeckova@strediskokobylisy.cz)

 • Večery chval

– modlitební večery písní a chval
– měsíčně v pondělky, 19.20–20.30
– Markéta Růžičková (marketa_ruzickova@centrum.cz)

 • Ranní chvály

– společná modlitba breviáře
– kostel 6.15 mimo neděli

 • Polední modlitba

– společná modlitba se salesiány, zaměstnanci a dobrovolníky 
– kostel 12.00 mimo víkendy

↑↑nahoru↑↑ / ↑PATŘIT↑ / ↓SLOUŽIT

JINÁ SETKÁVÁNÍ ✴

 • Nedělní agapé pro všechny

– setkání s povídáním u kávy, čaje, zákusků
– neděle ve školním roce od 10.00 ve farním sále pod kostelem (po skončení mše svaté v 9.00)

 • Velké úterky pro mládež (14–26 let)

setkání mládeže nad různými tématy se zajímavými a inspirativními hosty
– 1. úterý v měsíci po večerní mši svaté pro mládež
 více na sociálních sítích Úterků u Terky ,
– Evelina Němečková (evelina.anna.nemeckova@strediskokobylisy.cz)

↑↑nahoru↑↑ / ↑PATŘIT↑ / ↓SLOUŽIT

VZDĚLÁVÁNBÍ A FORMACE ★ [Semináře] ★ [Přednášky] ★ 

– probíhá v Salesiánském centru a na některých kobyliských ZŠ
– koordinátor: Tomáš Redlich (farnost.kobylisy@sdb.cz)

– k přijetí křtu, 1. svatého přijímání, svátosti smíření, biřmování, manželství
– František Blaha (fxblaha@sdb.cz)

 • Duchovní obnovy a větší jednorázové akce ✴ v průběhu roku 

– viz ohlášky, Kobylístek, farní web

Semináře:  ☑

 • Kurzy Alfa (terezicka.cz/kurzy-alfa/)

– série přednášek a diskusí o víře v Krista 
– čtvrtky 21. 9. – 14. 12. 2023, 19.00–21.30
– Tomáš Redlich (farnost.kobylisy@sdb.cz)

 • Desatero v životě

– praktický seminář jak žít z hodnot Desatera a evangelia
– čtvrtky 11. 1. – 4. 4. 2024, 19.00–21.00
– Tomáš Redlich (farnost.kobylisy@sdb.cz)

 • Manželské večery

– osm tematických setkání pro páry jako rande ke zlepšení vzájemného vztahu 
– středy, říjen–listopad 2023 nebo duben–květen 2024, 18.30–21.30 
– Štěpán Knapp (knapp.stepan@gmail.com)

 • Kurz přípravy na manželství 

– 6 večerů a 6 témat pro snoubence a další zájemce
– středy, 18. 10. – 22. 11. 2023, 18.00–20.00
– přihlášení na strediskokobylisy.cz/akce
– informace: Blanka Malcová (blanka.malcova@strediskokobylisy.cz

– semináře, kurzy, programy pro děti, rodiče, prarodiče, dospělé 
– Blanka Malcová (blanka.malcova@strediskokobylisy.cz)

Přednášky: ✴

 • Sůl země

– přednáškový cyklus nad “světskými” tématy a jejich porozumění 
– 1x za měsíc v neděli, 10.45–11.30
– Cyril Mucha (mail@doktor-mucha.cz)

 • Literární večery

– setkání s pozvanými hosty nad zajímavými knihami 
– 1. úterý v měsíci, 19.30–21.00
– Marián Kroček (marian.krocek@seznam.cz)

 • Hovory o Starém zákoně

– o Božím působení v lidském životě skrze Bibli 
– pondělky v sudém kalendářním týdnu, 19.15–20.30
– Jaroslav Schrötter (jschr@seznam.cz)

 • Diskuse nad texty papeže Františka

– povídání o dokumentech a aktuálních tématech papeže  
– úterky v lichém kalendářním týdnu, 19.20–21.00
– Josef Fiřt (jfirt@euroenergy.cz)

 • Klub přátel historie

– přednášky nejen pro seniory, výstavy s historickými tématy 
– měsíčně neděle, 14.30–16.00
– Jiří Janák (janak.injecta@volny.cz)

 • Přednášky při jednorázových akcích v průběhu roku

– viz ohlášky, Kobylístek, farní web 

↑↑nahoru↑↑ / ↑PATŘIT↑ / ↓SLOUŽIT

SALESIÁNSKÁ RODINA

 • Salesiáni (SDB)  ☑  Více na sdb.cz
 • Salesiánky (FMA) ☑ Více na fma.cz

↑↑nahoru↑↑ / ↑PATŘIT↑ / ↓SLOUŽIT

SPOLEČENSTVÍ

 • Mládež 14+  ☑
 • Dívky:  ☑ spolča holek
  • ve středu 15.45–17.00 (1. stupeň)
  • v úterý 17.00–18.30 (6.–7. třída)
  • Zdeňka Korousová (zdenka2001@email.cz)
 • Kluci: 
 • ministranti  ☑ – středa 15.45–17.45
  • skupina mladších ministrantů (7–11 let)
  • Vlastimil Vajďák (vlastik@sdb.cz)
 •  maxistranti  ☑ – středa 15.45–17.45
  • skupina starších ministrantů (12–15 let)
  • Václav Jiráček (jiracek@sdb.cz)
 • Ženy:
 • Mamky sobě  ☑
  • tematické setkávání maminek s malými dětmi
  • 1. čtvrtky v měsíci, 9.30–11.00
  • Ludmila Pavlíčková (lidapavlickova@volny.cz)
 •  Biblické židovské tance  ☑
  • modlitba žen společným tancem 
  • středy, 19.15–20.30
  • Jana Kubínová (kubinovajanaks@seznam.cz)
 • Programy Centra pro rodinu pro ženy a maminky s dětmi:
 • Muži: 
 • Manželé, rodiny: Ve farnosti existuje několik manželských či rodinných společenství různého věku. Většinou vznikají na základě přirozených vztahů. Pokud byste se rádi zapojili, informace, kontakty může zprostředkovat Tomáš Redlich (farnost.kobylisy@sdb.cz)
 • Seniorská:
 • Úterníci ☑✴
  • občerstvení a povídání po úterní ranní mši svaté
  • Eva Fiřtová (firtovi@seznam.cz)
 • Další seniorská společenství: Hroši, Parta, Bouzkovci

↑↑nahoru↑↑ / ↑PATŘIT↑ / ↓SLOUŽIT

Modlitební, biblická: modlitba, Boží slovo, sdílení, vztah s Bohem

 • FEB (farní evangelizační buňky)  ☑
 • Beta  ☑ (absolventi Alfy a další zájemci)
 • Společenství nad Písmem  ☑
 • Kaťák  ☑
  • zejména konvertité ve věků 20–30 let, kteří se schází 1x za 14 dní
  • Marie Kolářová (maru.kolar@seznam.cz
 • Žít Laudato sii  ☑
 • Fokolaríni adherenti 

↑↑nahoru↑↑ / ↑PATŘIT↑ / ↓SLOUŽIT

Sportovní: 

 • florbal pro rodiče s dětmi od 8 let  ☑
 • SaNeDo  ☑
  • fotbal dospělých a dospívajících na tři poločasy
  • čtvrtky, 18.00–20.00
  • Miroslav Novák-Kohák (mirek.kohak@gmail.com)
 • Kobylisyčáci  ☑ 
 • Volejbal  ☑

↑↑nahoru↑↑ / ↑PATŘIT↑ / ↓SLOUŽIT

NĚČÍM SLOUŽIT

Na takto označené aktivity není třeba se předem hlásit. Zkrátka přijďte.
Aktivity a společenství označené takto jsou otevřené pro další zájemce. V případě zájmu se ozvěte koordinátorovi. Kde není uveden kontakt, pište na farní e-mail: farnost.kobylisy@sdb.cz.

★ [Liturgické služby ] ★ [ Ostatní kostelní služby] ★ [ Provozní zajíštění ] ★
★ [ Zapojení ve středisku] ★ [Zapojení do týmů] ★ [Jednorázové akce] ★  [Hudebníci] ★ [Podpora] ★

PRAVIDELNÁ ZAPOJENÍ 

Liturgické služby: 

 • Ministranti ☑  
 • Lektoři
  • skupiny čtenářů nedělních liturgických textů 
  • koordinátorka: Klára Čížková (reusova@seznam.cz)
 • Akolyté (služebníci eucharistie) ☑
  • Muži a ženy podávající sv. přijímání a donášející ho nemocným
  • Radek Gottwald (radekgot@gmail.com)
 • Adorační služba
  • přítomnost při výstavu eucharistie v kostele
  • 1. čtvrtky v měsíci, 19.30–22.00, nebo při jednorázových akcích 
  • Věra Novotná (vera.novo@seznam.cz)
 • Kostelnice 

Ostatní kostelní služby:

 • Květinářky 
 • Vedení modlitby růžence ☑
  • modlitba růžence před večerní mší svatou
  • Alžběta Kimáková (tel. 222 952 277)
 • Patroni ☑  
 • Pro seniory ☑  
  • pomoc při pastoraci v domovech pro seniory, návštěvy nemocných 
  • František Blaha (fxblaha@sdb.cz)
 • Nedělní agapé ☑
  • možnost vytvořit novou skupinku nebo se zapojit do některé stávající pro přípravu nedělního občerstvení (2–3x do roka)
  • Eva Dobíšková (eva.dobiskova@gmail.com)

Provozní zajištění:

 • Úklid kostela: v pátek od 7 h nebo po domluvě s Věrou Karelovou (tel. 732 748 920) ☑
 • Údržba a opravy ☑
 • Péče o farní zahradu ☑
 • Péče o farní kuchyňku ☑
 • Péče o pronajatou faru ve Zdicích ☑
 • Brigády ✴ (v ohláškách či na webu)
 • František Blaha (fxblaha@sdb.cz)

Zapojení do činnosti Salesiánského střediska mládeže (strediskokobylisy.cz) ☑

↑↑nahoru↑↑ / ↑PATŘIT / SLOUŽIT

ZAPOJENÍ DO TÝMŮ

 • Pastorační rada farnosti
 • Ekonomická rada farnosti
 • Tým dětských bohoslužeb ☑
  • organizace středečních mší pro děti a souvisejících aktivit 
  • Zdeňka Korousová (zdenka2001@email.cz)
 • Pomoc s přípravou dětí a dospělých na svátosti ☑  
 • Tým katechetek a katechetů ☑  
  • vedení výuky náboženství v prostorách Salesiánského centra a ve školách
  • koordinátor: Tomáš Redlich (farnost.kobylisy@sdb.cz)
 • Komunikace (grafické práce, webové stránky, Kobylístek)
 • Farní knihovna (terezicka.cz/knihovna/)
 • Příprava seminářů (Kurzy Alfa / Manželské večery / Desatero v životě)  
 • Chaloupky (letní pobyty) 
 • Zapojení do přípravy pravidelných či jednorázových akcí
  • Práce s dětmi a mládeží
   • Nedělní oratoře –  jsou inspirovány Donem Boskem, který se snažil, aby oratoř bylo místo, kde se děti můžou setkat, kde si můžou společně hrát, je jim veselo a mají tak dobrou náladu. Probíhají několikrát do roka v neděli odpoledne (při farním dnu, na konci října, na Krista Krále na konci listopadu, v dubnu po Velikonocích a v červnu) v čase 14–17 nebo 15–18 h. Pomoc rodičů vítána. Koordinuje Anka Zamborská (zamborska@gmail.com). Termíny v roce 2023/2024:
    01. 10. 2023 – v rámci oslavy sv. Terezičky, pravděpodobně začneme dřív,
    22 10. 2022 – podzimní oratoř,
    19. 11. 2022 – oratoř Krista Krále,
    21. 04. 2024 – velikonoční oratoř,
    16. 06. 2024– předprázdninová oratoř
   • Asistence na hřišti v neděli – v neděli od 10 do 12 h máme zamluvená hřiště zejména pro děti a mládež; přivítali bychom někoho, kdo by pomohl hřiště otevřít a zavřít a kdo by byl asistentem či „andělem“ během dětských aktivit; v případě zájmu můžete oslovit faráře Františka Blahu (fxblaha@sdb.cz).
   • Dětský karneval – maškarní karneval pro děti, rodiče, rodinky některou neděli v lednu či únoru (letos 28. 1. 2024). Koordinuje Lída Pavlíčková (lidapavlickova@volny.cz)
   • Programy pro školy – programy pro školní třídy (zpravidla 3.  a 4. ročník ZŠ) v dopoledních hodinách v době adventní se zaměřením na smysl Vánoc a v době postní na Velikonoce. Koordinuje Tomáš Redlich (farnost.kobylisy@sdb.cz)
   • Drakiáda – jedno nedělní odpoledne strávené na Velké skále v Troji s dalšími rodinkami, s dětmi a s draky ve vzduch. Koordinuje Lenka Altmanová (altmanovalenka@gmail.com)
   • Táborák pro rodiny s dětmi na konci školního roku – koordinuje Lenka Altmanová (altmanovalenka@gmail.com)
  • Duchovní
   • Ekumenická setkání zpravidla pátek v Týdnu modliteb za jednotu křesťanu, jeden rok U Jákobova žebříku, jeden rok u Sv. Terezičky, káže vždy duchovní z jiné církve; za kobyliskou farnost organizuje Martin Vaňáč (martin.prazsky@seznam.cz)
   • Červená středa: jedna středa v listopadu (letos 29. 11.) jako mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru; v naší farnosti koordinuje Lucie Šmídova (historie.smidova@seznam.cz)
   • Pomoc při organizaci duchovních obnov – pomoc s přípravou občerstvení atd.; v případě zájmu prosím kontaktujte faráře František Blahu (fxblaha@sdb.cz).
   • Křížové cesty – probíhají společně o postních nedělích ve 14.30 v kostele; před zahájením postní doby je možné se zapsat do sdílené tabulky na webu farnosti terezicka.cz
   • Májové – krátká mariánská pobožnost po bohoslužbách během měsíce května; koordinuje Zuzka Jiráková (zuzka.jirakova@email.cz)
   • Svatodušní novéna a vigilie – v případě zájmu prosím kontaktujte faráře František Blahu (fxblaha@sdb.cz).
   • Farní poutě
    • Zájezd zpravidla jednou za rok organizuje Jiří Janák (janak.injecta@volny.cz)
    • POMUŽNA (Pouť mužů na Svatou Horu pěšky zpravidla 2. sobotu a neděli v měsíci) organizuje Vít Mátl a Jiří Horel
    • Pěší pouti o státních svátcích (např. 28. 10., 17. 11. 1. nebo 8. 5.) – Věrka Novotná a František Blaha (fxblaha@sdb.cz)
  • Kulturní
   • Farní ples – letos 20. 4. 2024; koordinuje tým pod vedením Vojty Semeráda (v.semerad@gmail.com)
   • Den farnosti – letos 1. 10.; koordinuje Míša Pávová (pavova.michaela@seznam.cz)
   • Den Salesiánského centra – v letošním pastoračním roce 25. 5. 2024; koordinuje ředitel komunity salesiánů Václav Jiráček (kobylisy@sdb.cz)
   • Noc kostelů – letos 7. 6. 2024; ve farnosti koordinují Jitka a Vojtěch Záškodní (vzaskodny@seznam.cz)
  • Charitativní
   • Farní bazárek – bývá na podzim a na jaře v prostorách Salesiánského centra; koordinuje Štěpánka Syrová (stepanka.syrova@seznam.cz)
   • Adventní trhy – 8 dní (letos 3.–10. 12. 2023) prodeje nádherných výrobků, které připravili šikovní lidé ve farnosti; prodejem se podpoří nějaká dobročinná akce; koordinuje Marie Mátlová (marie.matlova@tiscali.cz)
   • Tříkrálová sbírka – tradiční koledování začátkem ledna na podporu charitativních projektů Charity a z 60 % projektu salesiánského střediska mládeže. Ve farnosti koordinuje Eva Hýsková a Míša Vinklárková (trikralovasbirka.kobylisy@email.cz)
   • Jeden dětský dárek navíc – ve spolupráci se sociálním odborem městské části Praha 8 možnost udělat radost vánočním dárkem některému dítěti z Prahy 8 ze sociálně slabších rodin. Za farnost koordinuje Kateřina Jelínková (k.jelinkova@gmail.com)

↑↑nahoru↑↑ / ↑PATŘIT / SLOUŽIT

HUDEBNÍ

 • Varhaníci ☑
 • Hudební skupiny doprovázející nedělní a sváteční liturgie ☑  
  • Černoši
  • Poločas
  • Kairos
  • Úterková kapela
  • Dezertéři
  • koordinátor: Václav Tůma (venatuma@gmail.com)
 • Zvukaři ☑
 • Úterková kapela ☑
  • doprovázení večerních úterních mší pro mládež od 18:30
  • pro mládež 14–26 let
  • Terka Macounová (terka@centrum.cz)
 • Hudební skupiny doprovázející  středeční mše pro děti ☑  

↑↑nahoru↑↑ / ↑PATŘIT / SLOUŽIT

MODLITEBNÍ A FINANČNÍ PODPORA ☑

Děkujeme vám za jakoukoliv podporu aktivit farnosti, ať už modlitební, nebo i finanční (205391359/0800).