Omluva Františka Blahy a prosba za odpuštění

Díky několika zpětným vazbám z posledních dvou let a zejména z 19. ledna 2024, za které jsem vděčný, jsem se dozvěděl, že jsem ve své zpovědní službě místo prokázaného milosrdenství způsobil některým ženám zmatek, chaos a někdy i hluboké zranění. Během celého kněžského života jsem vnímal, že mým povoláním je být znamením Boží milosrdné a odpouštějící lásky. Toto povolání zesílilo Svatým rokem milosrdenství 2015. Do své modlitební a zpovědní služby jsem začal vůči ženám přidávat svou fyzickou blízkost, držení za ruku, někdy obejmutí, nebo dokonce obejmutí na klíně. Pro sebe jsem si to odůvodnil papežovými slovy o nutnosti prokazovat něhu a projevovat Boží otcovskou lásku. Nedostatečným rozlišováním, naivitou, vnitřní nepravdivostí a svou pýchou jsem přestal reflektovat, že jde v mnohém o neprofesionální a nevhodné jednání při svátosti smíření. Chci se moc omluvit těm, které mé jednání zranilo nebo jinak poškodilo. Je mi to moc líto. Prosím vás o odpuštění a Boha prosím, aby on uzdravil a uzdravoval to, co jsem já pokazil, čím jsem ublížil, čím pohoršil. 

To, že odcházím do Bulharska, nijak nesouvisí s výše uvedenou omluvou.

František Blaha

Vyjádření provinciála salesiánů

Způsobuje velkou bolest, když se někdo dotýká nezhojené rány. Vážím si všech, kteří najdou odvahu svá zranění ukázat, aby mohlo nastat léčení a aby se předešlo dalším podobným zraněním. Jako představený salesiánů cítím spoluodpovědnost za zlo, které kdokoli z nás salesiánů vědomě či nevědomě lidem působí. Omlouvám se všem poškozeným. 

Všechny vás bych chtěl požádat, abychom udělali všechno proto, aby Františkova omluva a prosba za odpuštění nezpůsobila další škodu. Ať je příležitostí k uzdravení těch, kdo jsou zranění, ať je příležitostí k vytváření bezpečnějšího prostředí. Odsuzování kohokoli nemůže přinést pokoj. Jen pravda, pokání a odpuštění může být cestou k usmíření. Je mi nesmírně líto všech zraněných. Věřím i Františkovi, že jeho lítost a pokání jsou upřímné, a že se podobného jednání nebude dopouštět. Když se na podzim 2022 na vedení provincie obrátila jedna osoba s tím, že jí Františkovo chování ublížilo, řešili jsme to a následně jsem Františkovi uložil opatření, která měla něčemu podobnému do budoucna předejít. Dle mých informací František tato opatření důsledně dodržuje. Ze strany vedení salesiánské provincie podnikáme v posledních letech kroky k tomu, aby salesiáni a jejich spolupracovníci znali a uskutečňovali zásady prevence a bezpečnosti v našich zařízeních. Všechny vás prosím o spolupráci a modlitbu. 

Připomínám možnost obrátit na mě v této záležitosti, například prostřednictvím mailu provincial@sdb.cz

Martin Hobza

V Praze dne 26. ledna 2024