Velikonoce 2024

PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ

  • Od 18. do 21. března bude “posílená” zpovědní služba od 18 h.
  • Od 22. do 27. března bude každý den od 17 do 18.30 hodin. Od 17 h možnost eucharistické adorace.
  • V jiné dny (kromě Velikonočního třídení) půl hodiny před nedělními bohoslužbami, každý den půl hodiny před večerními bohoslužbami, případně po domluvě s knězem.
  • Zpovídání dětí ve středu 27. března od 16 hodin.

LITURGIE O VELIKONOCÍCH 

Zveme všechny k slavení hlavních svátků církevního roku. Chceme se s vděčností otevřít všemu tomu, co pro nás Ježíš vykonal a co nám chce dát i v letošním roce. A chceme se stát nositeli této radostné zvěsti do dnešního bolavého světa. 

* V časech označených hvězdičkou během Velikonočního třídení hodláme nechat otevřenou boční kapli k modlitbě. K modlitební stráži se můžete zapsat ZDE nebo do tabulky v kostele. 

Květná neděle 

Obvyklý nedělní program bohoslužeb  7.30, 9.00, 10.30, 18.30 
Při bohoslužbě v 9 h průvod s ratolestmi (z venkovních prostor)
V 11 h mše u Sv. Kláry v Troji
Na všechny bohoslužby si prosím s sebou doneste ratolesti k požehnání 
14.30 modlitba křížové cesty v kostele.

Zelený čtvrtek 

8.00 modlitba liturgie hodin v kostele 
9.30 v katedrále na Hradčanech Missa chrismatis se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků
16.45 nácvik ministrantů
18.30 mše sv. na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou a krátká společná modlitba v Getsemanské zahradě 
20.00–7.00* celonoční modlitba v Getsemanech v kapli kostela 

Velký pátek 

8.00 modlitba liturgie hodin v kostele 
8.45 křížová cesta v kostele 
9.00 nácvik ministrantů
10.00–20.00* kaple v kostele otevřena k modlitbě
10.30 křížová cesta venkovní pro rodiny s dětmi
15.00 velkopáteční obřady 
Během Velkého pátku v kostele probíhá tradiční sbírka na Svatou zemi. 

Bílá sobota 

8.00 modlitba liturgie hodin v kostele 
8.45 obřady bezprostřední přípravy před křtem
10.00 nácvik ministrantů
11.00–19.00* možnost adorace u Božího hrobu v kapli kostela 

Velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání
20.00 bohoslužba spojená se křtem dospělých

Neděle Zmrtvýchvstání 

V noci se posouvá čas. Noc tedy bude o hodinu kratší.
Obvyklý nedělní program bohoslužeb 7.30, 9.00, 10.30, 18.30 
11.00 mše u Sv. Kláry se křtem dětí
Při všech mších bude žehnání pokrmů
Během slavnosti Zmrtvýchvstání v kostele probíhá sbírka na salesiánskou kongregaci. 

Velikonoční pondělí 

7.30 mše svatá, 9.00 mše svatá, 18.30 mše svatá 
Nebude tedy mše sv. v 10.30!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *