50. výročí úmrtí Štěpána Trochty

Datum / čas
07.04.2024
Celý den


Štěpán Trochta se asi nejvíce zasloužil o vybudování kobyliského salesiánského díla. Proto na něj nechceme zapomenout. 

V Litoměřicích:

Výročí úmrtí připadá na sobotu 6. dubna. V Litoměřicích bude ten den v 10 h proběhne mše sv. v katedrále celebrovaná novým litoměřickým biskupem Stanislavem Přibylem. Mši sv. bude vysílat TV NOE. Po mši sv. proběhne pobožnost na hřbitově u hrobu Štěpána Trochty. Pokud byste měl někdo zájem se zúčastnit, napište prosím co nejdříve, nejpozději do 31. 3. Františku Blahovi, fxblaha@sdb.cz.

V Kobylisích si Š. Trochtu připomeneme:

  • článkem Jaroslava Šebka v rubrice Já a moje farnost v březnovém Kobylístku;
  • při všech bohoslužbách o neděli Božího milosrdenství 7. dubna;
  • přednáškou Jaroslava Šebka při Dni Salesiánského centra 25. 5. 2024;
  • výstavou o Štěpánu Trochtovi, která by měla být v našem kostele instalována v září a říjnu t. r. 

František Blaha