Adventní duchovní obnova farnosti, dopoledne a odpoledne stejný program

Datum / čas
04.12.2021
8:30–16:30


Adventní duchovní obnova na dvě kola 

Tato příležitost ke ztišení a modlitbě bude v sobotu 4. prosince a je otevřená pro každého. Obnovu povede Jožka Kopecký. A tak jako v předcházejících letech bude obnova „na dvě kola“.

Začneme v  8.30 společnou modlitbou růžence, v 9.00 bude první zamyšlení k rozjímání. Do 10.30 bude pak čas na osobní či společnou modlitbu, následuje druhá promluva, modlitba.

Ve 12 hod. bude mše svatá – zádušní mše svatá za P. Emila Matušů, SDB, který v letech 1996–2002 spravoval kobyliskou farnost.

A  potom to zopakujeme: ve 13 hod. první promluva, modlitba, ve 14.30 druhá promluva, modlitba a v 16 hod. zakončíme opět růžencem.

Dopolední a odpolední promluvy budou stejné. Domníváme se, že takto umožníme účast i rodičům, kteří nemají hlídání dětí. Mohou se všichni sejít na mši svaté a děti si předat. Zpovědnice pro osvěžení duše a  farní sál pro povzbuzení těla budou stále otevřeny.