Arcidiecézní setkání mládeže v Salesiánském centru

Datum / čas
19.11.2022
Celý den


Také letos, dá-li Bůh,  bude SDM a při jeho příležitosti setkání mladých lidí v naší arcidiecézi. Srdečně zveme všechny mladé lidi ve věku 12 – 24 let!

Setkání se uskuteční v sobotu 19. 11. 2022 v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích. V rámci setkání od 9.00 připravujeme společný program a skupinky, po obědě workshopy a slavení eucharistie v 17.00 s novým arcibiskupem. Letošním mottem je papežem Františkem vybraný biblický verš: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39). 

Na bohoslužbu v 17 hod. mohou přijít i ostatní farníci s tím, že přední část kostela ponecháme mladým lidem.