Duchovní obnova farnosti, kostel

Datum / čas
17.03.2018
8:00–12:00


Duchovní obnova farnosti 17. 3.
Zveme všechny farníky na duchovní obnovu. Tentokrát bude jen dopoledne. Výhodou pro vás je, že se nemusíte nikde hlásit, může přijít kdokoli. Nebude zajištěn žádný program pro školní děti. Hlídání malých předškoláků bude zajištěno.

Duchovní obnovu povede P. Pavel Šimůnek a téma zní:

Ještě to zkusím.

Program:
8.00     příležitost ke zpovědi
9.00     první povídání 9.00
adorace
10.15   druhé povídání
adorace
11.30   mše svatá.
S sebou si vezměte bibli, pisátko, papír

Martin Hobza