Eucharistická adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu

Datum / čas
12.05.2016
18:00–18:30