Eucharistická adorace a modlitby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

Datum / čas
02.03.2017
19:05–19:30