Eucharistická adorace a modlitby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

Datum / čas
06.04.2017
18:05–18:30