Eucharistická adorace a modlitby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

Datum / čas
06.04.2017
19:05–19:30