Eucharistická adorace po večerní mši svaté

Datum / čas
12.11.2020
19:05–19:30


Každý čtvrtek v kostele od 19:05 do 19:30.