Eucharistická adorace po večerní mši svaté do 19:30

Datum / čas
02.01.2020
19:05–19:30


Tento první čtvrtek v měsíci výjimečně jen do 19:30.