Farní pouť

Datum / čas
08.06.2019
7:00–20:00


Farní pouť Chlum sv. Máří, Maria Loreto, benediktinský klášter Kladruby

Sobota 8. 6. 2019

Poutní zájezd se uskuteční v sobotu 8. června 2019. Cílem,  pro nás Pražáky,  jsou ne tak často  navštěvovaná místa Plzeňské diecéze, která určitě stojí za zhlédnutí. Naše první zastávka, kde bude sloužena i poutní mše svatá, je kostel  Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény v  Chlumu sv. Máří (u Sokolova), potom bude následovat barokní poutní areál Maria Loreto s kaplí Panny Marie Loretánské (v těsné blízkosti Chebu) a pouť bude završena  návštěvou  klášterního kostela benediktinů v Kladrubech u Stříbra,  který byl  postaven počátkem 13. století v pozdně románském slohu a na začátku 18. století přestavěn ve stylu vrcholného baroka podle projektu Santiniho-Aichla.

Cesta bude realizována autobusem. Odjezd v 7.00 hod ráno od kostela, návrat kolem 20.00 hod. tamtéž. Cena zájezdu za přepravu pro dospělého činí 480,00 Kč, pro děti do 15 let  věku 240,00 Kč. V ceně není zahrnuto vstupné do kláštera. Pro informaci sdělujeme, že vstupenka  pro dospělého  stojí 100,00 Kč, snížené  vstupné  pro  děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let, seniory nad 65 let – 70,00 Kč. Cesta není fyzicky namáhavá, proto se mohou zúčastnit i ti méně zdatní. V průběhu cesty jsou plánovány  odpočinkové přestávky, nikoliv společný oběd. Proto si vezměte jídlo s sebou.

PŘIHLÁŠKY: osobně v sakristii nebo mailem na farnost.kobylisy@sdb.cz (je třeba uvést jméno, příjmení, telefon)

V případě nedostatečného vytížení autobusu by se pouť z ekonomických důvodů neuskutečnila.

Těšíme se na Vás,  za „přípravný výbor“

Jiří Janák