Farní Úterek s P. Pavlem Ženíškem, kostel, farní sál

Datum / čas
01.10.2019
18:30–21:00


Z letní přestávky znovu ožívají pravidelná večerní úterní setkání mladých od 13 do 26 let, která začínají vždy rytmickou mší svatou od 18.30. Neb se osvědčil koncept z minulého školního roku, rozhodli jsme se jej ponechat. To v praxi znamená, že každé první úterý v měsíci bude Velký Úterek se zajímavým hostem na ještě zajímavější téma (a že jich účastníci v červnu vybrali více než dost). Toto setkání je pro všechna mládežnická společenství, která pak po zbytek měsíce mají vlastní schůzky. Pro ty, co z nějakého důvodu takovou partu nemají, bude každé třetí úterý v měsíci na tzv. Malém Úterku přichystán program, příp. jej společně vytvoříme. Proto bychom tedy rádi pozvali všechny mladé na první Velký Úterek, který proběhne 1. října, na svátek patronky našeho kostela i Úterků. Jako speciální host bude salesián P. Pavel “Gambi” Ženíšek s tématem Opravdu musím chodit do kostela?. 15. října pak proběhne Malý Úterek. Na závěr bychom vás všechny rádi poprosili o modlitbu nejen za tato setkání a za všechny účastníky, ale i za staré a nové členy přípravného týmu. Díky a na viděnou v úterý (po celý rok)!

 

Za celý tým

Dominik Vachuda

dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz