Koncert na závěr vánoční doby

Datum / čas
09.01.2022
16:00–17:30


Soubor Musica pro Sancta Cecilia
Vás zve na svůj
tradiční koncert na závěr vánoční doby
v neděli 9. ledna 2022 v 16 hodin
v kostele sv. Terezičky.
Zazní písně a instrumentální skladby renesance a baroka.
Obvyklá bohoslužba v 16 hodin tuto neděli nebude.