Literární večer: 9 tváří dominikánské svatosti, farní knihovna

Datum / čas
07.02.2023
19:30–21:30


Milí přátelé duchovní literatury, v rámci cyklu „život a spiritualita řeholních řádů“ vás srdečně zveme v úterý 7. 2. v 19.30 do farní knihovny na literární večer nad knihou 9 tváří dominikánské svatosti, kterou napsal francouzský dominikánský teolog a historik Guy Bedouelle (1940–2012). Autor v návaznosti na Devět způsobů modlitby svatého Dominika představuje devět cest dominikánského života a svatosti. Tak jako Dominikova modlitba nabývá viditelných podob v jeho postojích a gestech, tak se bohatství jeho charismatu zviditelňuje v jednotlivých světcích řádu. Vyrůstají z Dominika jako ratolesti z vinného kmene a jedinečným způsobem ztvárňují různé stránky jeho kazatelského povolání: úsilí o jednotu (Jordán Saský), horlivost v obraně víry (Petr Veronský), hledání pravdy (Tomáš Akvinský), kázání krásou (Fra Angelico), lásku k církvi (Kateřina Sienská), boj za spravedlnost (Bartolomé de las Casas), mystický život (Kateřina de Ricci), starost o chudé (Martin de Porres) a obhajobu svobody (Henri-Dominique Lacordaire). A nad tím vším se jako svorník klene Dominikův „božský zápal“, oheň lásky, z něhož se rodí radost v Duchu svatém. Ona je tím kvasem a solí, díky nimž má křesťanský a řeholní život tu správnou chuť, jakou od hlasatelů evangelia požaduje sám Kristus.

Hostem večera bude dominikán a kněz Filip Štěpán Boháč, převor dominikánského kláštera v Praze. Společně s hostem se vám nad knihou pokusíme přiblížit duchovní poselství sv. Dominika pro dnešní dobu. Zeptáme se také na život a působení dominikánů v dnešním světě.

Marián a Mirka Kročkovi