Literární večer – Žena ať v církvi promluví, farní knihovna, host Zdeněk Jančařík

Datum / čas
04.10.2022
19:30–21:00


Milí přátelé duchovní literatury, v loňském školním roce jsme začali v naší farní knihovně pořádat literární večery, které spočívaly v tom, že jsme se jednou za měsíc sešli nad vybranou knihou s duchovní tématikou. Knihu jsme podrobněji představili, přečetli jsme si úryvky a snažili jsme se rozvinout debatu o přečtených tématech. V rámci jednoho literárního večera jsme měli hosta, sestru Vincentu Vodákovou z dominikánského nakladatelství Krystal OP, a to nás přivedlo na myšlenku, že bychom v nadcházejícím školním roce našemu setkávání nad knihami dali jednotící téma „život a spiritualita řeholních řádů“. Na toto téma vychází mnoho knih, které bychom ale rádi doplnili o živé setkávání s řeholníky, zejména s těmi, kteří sami knihy píší. Rádi bychom se seznámili nejen s duchovní tradicí jednotlivých řádů, ale také poznali život řeholníků a nechali se obohatit o inspiraci pro naše vlastní hledání a nalézání Boha v našich životech. Věříme, že sice každý jdeme svou vlastní nezaměnitelnou duchovní cestou, ale zároveň i pro nás laiky může být duchovní tradice řeholních společenství v mnohém obohacující. Rádi bychom se setkali např. nad knihami: Padá mi to rovnou z nebe – Angelika Pintířová (J. Paulas, T. Kutil), Svatý Augustin – člověk pro naši dobu (T. Tack), Kvítky svatého Františka, Jezuitský návod (téměř) na všechno (J. Martin), Sestry (K. Hladká), Sami na této zemi? – O Boží přítomnosti mezi námi (L. Heryán), Stát se moudrým mužem (R. Rohr), Bílá voda (K. Tučková). 

Literární večery se budou konat vždy první úterý v měsíci a začneme od října. První literární večer se tedy bude konat v úterý 4. 10. v 19.30 hod ve farní knihovně, a protože jsme salesiánská farnost, tak jsme moc rádi, že můžeme začít představením knihy Žena ať v církvi promluví, kterou napsal člen salesián Zdeněk Jančařík, který přijal pozvání a bude naším milým hostem.

Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na pravidelné setkávání nad knihami.

Marián a Mirka Kročkovi