Měsíční zastavení s Donem Boskem

Datum / čas
19.02.2016
18:30–20:15


Pravidelná zastavení s Donem Boskem

Srdečně zveme všechny sympatizanty svatého Dona Boska, dobrodince, farníky, členy Salesiánské rodiny a zaměstnance salesiánských děl ke společnému setkávání se v duchu jeho spirituality. Každý třetí pátek v měsíci se v kostele svaté Terezičky sejdeme na „Měsíční zastavení s Donem Boskem“ podle jeho doporučení prožít jeden den v měsíci jako přípravu na šťastné setkání s Pánem v hodině naší smrti. Zastavení začínají farní mší svatou v 18.30 a pokračují slovem hlavního představeného salesiánů na daný měsíc, tichou adorací před Nejsvětější svátostí, osobními přímluvami, modlitbou za toho, kdo první z nás zemře, mariánskou modlitbou a slůvkem na závěr. Konec setkání je ve 20.15.