Návštěvy nemocných po domech (list k zápisu v sakristii)

Datum / čas
11.12.2017–16.12.2017
0:00


Je zvykem, že před vánocemi navštěvují kněží staré a nemocné, kteří nemohou chodit do kostela. Vhodným termínem je týden od 11. do 15. prosince. Kdo by chtěl slavit svátost smíření nebo pomazání nemocných v těchto dnech, ať ho jeho blízcí zapíší v sakristii na připravený arch. Nebojte se o to požádat i jindy během roku P. Martin Hobza