Noc kostelů

Datum / čas
29.05.2015
15:30–23:30


Noc kostelů

Letošní odpolední program bude otevřený všem věkovým kategoriím. Po mši svaté začne v sakristii velmi oblíbená ochutnávka mešního vína spolu s výkladem Míly Musila. V hlavním večerním bloku zazní komentovaná prohlídka kostela a návštěvníkům se budeme věnovat i individuálně. Po celý večer bude k dispozici občerstvení ve farním sále. Skupina Kairos si letos připravila úryvky z Písma a básní Daniela Rause. Po závěrečném slově Josefa Brtníka bude ještě spontánně pokračovat prohlídka kostela až do půlnoci.

Program:

15.30-18.30 Program pro děti i dospělé: hra v kostele a výtvarná dílna; 18.30-19.30 Bohoslužba v rámci Noci kostelů; 19.30-22.00 Komentovaná prohlídka kostela, ochutnávka mešního vína; 22.00-23.00 Dnes večer chci být jen s tebou, můj Mistře – hudba a slovo se skupinou Kairos;23.00-23.15 Závěrečné slovo a požehnání; 23.15-24.00 Prohlídka kostela a možnost občerstvení až do půlnoci