Noční eucharistická adorace

Datum / čas
04.02.2016
19:30–23:00


Srdečně vás zveme k osobnímu setkání s Kristem svátostným při noční adoraci, každý první čtvrtek v měsíci.