Otevřena farní knihovna

Datum / čas
15.12.2019
8:30–10:30


Třetí neděli v měsíci od 8:30 do 10:30, 1. patro vedle kůru.