Pěší pouť mládeže na Svatou horu

Datum / čas
11.05.2018
Celý den


Pěší 17. arcidiecézní pouť mládeže

za povolání na Svatou Horu

Všechny mladé lidi naší farnosti od 14 let, zvláště ty, kteří stojí před volbou životního povolání, kteří se chtějí za své povolání nebo za svého budoucího partnera či partnerku modlit, zveme k účasti na noční pěší pouti mládeže z Dobříše na Svatou Horu. Program začne v pátek 11. května v 18.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši katechezí františkána Jakuba Sadílka. Po ní se z Dobříše vydáme na cestu, abychom ještě v noci po cca 17 km doputovali na Svatou Horu, kde se ubytujeme a dospíme rána. (Je třeba mít vlastní spacáky a karimatky.) V sobotu nás čeká v 7 hodin snídaně (bude zajištěna), v 8 hodin svědectví mladého kněze, řeholníka a manželů, poté práce ve skupinkách. V 11 hodin bude společná mše s arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou. Pro poutníky by měl být zajištěn guláš.

Kdo by měl zájem vyrazit společně z Kobylis, ohlaste se Františku Blahovi na uvedený e-mail nebo na tel. 604 365 458 do 9. května. V Kobylisích bychom měli sraz v pátek 11. května v 16 hodin.

František Blaha

fxblaha@sdb.cz