Pohřeb P. Jana Komárka SDB

Datum / čas
23.07.2019
15:00–16:00


Kdo jste ho znali, přijďte se rozloučit a poděkovat Bohu.

PARTE

M. H.