Postní duchovní obnova Salesiánské rodiny otevřená všem

Datum / čas
25.03.2023
8:45–16:30


OBNOVA PRAŽSKÉ SALESIÁNSKÉ RODINY A DALŠÍCH ZÁJEMCŮ 25. března 2023

Připravuje ji Václav Jiráček a Josef Trochta. 

Průběh: 

  • 8.45 ranní chvály 
  • 9.00 informace ke dni
  • 9.05 modlitba k Duchu svatému, první promluva, po ní adorace (příp. možnost svátosti smíření) 
  • 10.45 druhá promluva, po ní adorace (příp. možnost svátosti smíření) 
  • 12.15 a 12.45 oběd ve farním sále (na 2 skupiny)
  • 13.00 v kostele adorace a možnost svátosti smíření, v sále možnost setkání s přáteli 
  • 15.00 křížová cesta 
  • 15.30 mše svatá 

Zájemci z farnosti, kteří se chtějí obnovy zúčastnit a koupit si oběd za 120 Kč, ať se přihlásí do 20. 3. na níže uvedený e-mail. Během celého dne bude možnost občerstvení ve farním sále. 

Václav Jiráček
jiracek@sdb.cz