Požehnání nové farní kuchyňky a venkovní agapé

Datum / čas
07.11.2021
10:00–12:00


KUCHYŇKA. 

Rekonstrukce kuchyňky jde do finále. Rádi bychom ji požehnali 7. listopadu po “Deváté”, tedy cca v 10 hodin, a zároveň poděkovali všem, kteří se na rekonstrukci podíleli a kteří jste na ni přispěli. Protože všechny náklady ještě nejsou pokryty, můžete i nadále posílat své příspěvky přímo na účet farnosti 205391359/0800 s variabilním symbolem 2021. Velké díky. 

AGAPÉ

Původně jsme zamýšleli ke stejnému datu obnovit i pravidelná nedělní agapé. Rychle narůstající počty nových případů v posledních dnech nám to nejspíš nedovolí tak, jak bychom si přáli. Pokud to bude možné, tak navrhuji připravit kávu, čaj, napečené buchty a setkat se, bude-li aspoň trochu příznivé počasí, ve venkovních prostorách farní terasy a případně i v podloubí a jeho okolí. 

Při té příležitosti poděkujeme za obětavou službu Evě Kuchařové a Anežce Radinové, které koordinaci nedělních agapé organizovaly a zaštiťovaly po mnoho let a které požádaly, kdyby se služby mohl ujmout někdo mladší. Děkujeme Evě Dobíškové, že je ochotna do toho jít. Zveme již zaběhnuté a osvědčené skupiny a společenství, aby se Evě přihlásily, ale stejně tak zveme nové skupiny (nebo i jednotlivce, ze kterých je možné novou skupinu vytvořit), aby se do služby přípravy agapé nebály zapojit. Kontakt: eva.dobiskova@gmail.com.