Příprava setkání Taizé

Datum / čas
08.10.2014
19:15–21:00


Informační setkání s bratrem z komunity Taizé

v rámci příprav Evropského setkání mladých organizované komunitou Taizé v Praze, bude v naší farnosti ve středu 8. 10. v 19.15 ve farním sále. Velmi prosíme, aby se dostavili především lidé ochotní přijmout mladé během setkání do svých domovů a podílet se na organizaci. Vítáni jsou ale všichni, kdo se o setkání zajímají.

P. Martin Hobza