První setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání, kostel

Datum / čas
06.11.2017
19:15–20:00


Děti, které touží přijímat Pána Ježíše v eucharistii, se mohou i v tomto školním roce zapojit do přípravy na přijetí svátosti smíření a svatého přijímání. Vyžaduje se, aby dítě bylo pokřtěno, aby chápalo rozdíl mezi eucharistií a obyčejným pokrmem, aby dokázalo rozlišovat dobro a zlo a aby projevilo přání Krista z lásky přijímat. Obyčejně tuto přípravu konají žáci třetích tříd nebo starší. Je velmi žádoucí, aby dítě navštěvovalo alespoň druhým rokem pravidelnou výuku náboženství. Z rozumných důvodů mohou být děti i mladší. Slavnost prvního svatého přijímání plánujeme 13. května 2018. Příprava v kostele má dvě fáze. První jen pro rodiče – 5 setkání vždy po měsíci. Začínat bude v pondělí 6. listopadu 2017 v 19.10 po večerní mši svaté. Druhá fáze je příprava dětí i s rodiči – 7 setkání vždy po týdnu. Setkání budou bývat ve středu po dětské mši svaté. První připadá na 28. března 2018 v 17.40 v kostele. Již nyní můžete vaše děti přihlásit. Přihlášku s informacemi a termíny jsou k dispozici v zákristii.