Setkání konvertitů

Datum / čas
12.04.2015
19:30–22:00


Setkání konvertitů
Jako každý rok, tak i letos zveme k setkání všechny dospělé pokřtěné v naší farnosti za posledních 20 roků, nebo i pokřtěné jinde, ale žijící v naší farnosti. Setkání bude v obvyklou 2. neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství 12. dubna od 19.30 ve farním sále. Něco dobrého k občerstvení, sladkého i slaného v tuhé i tekuté podobě vítáno. Prožíváme pastorační rok s tématem Církev – společenství svolávané Pánem – Dům Slova. O tom budou i naše rozhovory. Přijďte se zkušenostmi, nápady i podněty.

P. Josef Brtník