Setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání, farní sál

Datum / čas
04.02.2019
19:10–20:00


Setkání se koná výjimečně ve farním sále pod kostelem. Přístup bude možný přes kostel.