Setkání zájemců k přípravě na křest, katechumenát

Datum / čas
22.09.2015
18:30–20:00


Katechumenát je příprava nepokřtěných dospělých na přijetí svátosti křtu, biřmování a eucharistie a tím samozřejmě také ke křesťanskému způsobu života. Také se mohou přidat i ti, kteří byli jako děti pokřtěni, ale nebyli vedení k životu z víry v Ježíše Krista a chtěli by vstoupit s ním do vztahu i svátostným způsobem skrze svátost smíření a eucharistii. Přihlásit se můžete osobně u faráře Josefa Brtníka. První setkání nově přihlášených bude v úterý 22. 9. v 18.30, pokročilí katechumeni začínají ve středu 23. 9. v 18.30, obojí v katechetické místnosti Jeruzalém v domě salesiánů.