Sexualita jako barometr manželského vztahu, manželé Imlaufovi

Datum / čas
30.04.2016
9:00–12:00


Srdečně vás zveme do farního sálu na seminář Sexualita jako barometr manželského vztahu. Povedou ho manželé Petr a Hana Imlaufovi, vedoucí pár snoubeneckých setkání v rodině k přípravě na manželství, salesiáni spolupracovníci. Hlídání dětí zajištěno.

V letošním roce s tématem Radost a naděje, chceme svou pozornost obrátit ve farnosti také k prožívání manželského a rodinného života. Rodina, jako malá domácí církev, je prvním místem, kde se učíme prožívat vzájemné mezilidské vztahy, zakoušíme, že jsme milováni, přijímáni, objevujeme svou vlastní hodnotu a důstojnost, poznáváme víru, lásku, vztah k Bohu a smysl lidského života.