Sůl země, přednáška a beseda: Něco málo o sexuálních menšinách, farní knihovna

Datum / čas
26.02.2023
10:45–11:30


V loňském roce se rozběhl v naší farnosti cyklus přednášek s besedami „Sůl země“, který vychází z úvahy, že pokud mají být křesťané opravdu solí země, musí jí (alespoň trochu) rozumět. Cílem tohoto cyklu je tedy lidem přiblížit světská témata, se kterými se křesťan, který vyjde z kostela, resp. své komunity, běžně setkává. V roce 2022 např. zaznělo (záznam je v audio verzi k dispozici na farním webu):

 

Historie Ukrajiny aneb má Ukrajina právo na existenci?

Stres v dnešním světě, co to je, jak s ním pracovat.

Josef Toufar, moderní mučedník.

Misie v 21. století, mají vůbec smysl?

Současná média a pravda.

Křesťan a energie aneb má křesťan šetřit?

Křesťan a prezident aneb podle čeho ne/vybírat v prezidentských volbách (8. 1. 2023) 

 

Zajímavá jsou nejen témata, ale i čas: vzhledem k tomu, že ho nikdo nemá nazbyt, konají se tyto besedy po nedělní bohoslužbě v 9 hodin. Každý může jít nejprve na agapé a poté v 10.45 se začíná ve farní knihovně ve 2. patře. „Oficiální čas“ besedy končí v 11.30, takže všichni při minimální časové ztrátě stihnou nedělní oběd. Další přednáška je v plánu 26. února na téma: Něco málo o sexuálních menšinách s MUDr. Slavojem Brichcínem.

Za tým „Sůl země“

Cyril Mucha