Svátost smíření

Datum / čas
18.03.2016
17:30–18:30


Možnost svátosti smíření druhým způsobem.