V září začne příprava na křest dospělých (přihlášky: farář, farní mail)

Datum / čas
01.09.2019–30.09.2019
0:00


Křest dospělých – katechumenát

Každý rok začínáme přípravu na křest dospělých. Katechumenát u nás trvá necelé dva roky. Zveme zájemce, kteří chtějí poznat Ježíše Krista, chtějí poznat křesťanské společenství a katolickou nauku, nebo i ty, kteří už v Krista věří, ale nejsou ještě pokřtěni, aby se přihlásili do katechumenátu 2019-2021. Můžete tak učinit osobně u faráře, mailem, nebo i prostřednictvím vašich známých věřících, kteří váš zájem sdělí faráři. Vás farníky vybízím, abyste tuto příležitost nabídli těm ve vašem okolí, kteří jsou otevřeni Božímu působení.

Martin Hobza