Ve středu ke Středu

Datum / čas
27.05.2015
19:15–20:30


Christianizace Evropy v antice a ve středověku – Pavel Blažek

Přednáška představí dějiny postupného rozšíření a zakořenění křesťanství v Evropě od antických počátků po závěr středověku. Zvláštní pozornost bude věnována prezentaci různých misionářských postupů a přístupů (a jejich dobové reflexi). Ty sahají od raně středověké praxe kolektivních křtů až po to, co historikové označují jako tzv. „druhá christianizace”, tedy proces vnitřního přijetí a „zdomácnění” křesťanství v Evropě.