Večer chval se skupinou Kairos, kostel

Datum / čas
21.02.2022
19:20–20:30


Večery chval

Velebím Tě, Otče, Pane nebe i země – těmito slovy chválil Ježíš Hospodina. Smíme i my. „Chválou jsme spaseni,“ říká papež František. Přijďte spolu s námi pozdvihnout svou mysl a srdce od tíže denních povinností a zaměřit se na Dárce radosti, pokoje a moudrosti, Ježíše, narozeného nedávno v Betlémě pro každého z nás. 

Zveme Vás na pravidelné večery chval u svaté Terezičky. V lednu se sejdeme v pondělí 17. ledna, další příležitost bude v pondělí 21. února, vždy po skončení večerních bohoslužeb, zhruba v 19.20. Kromě písní v doprovodu kapely Kairos se můžete těšit na rozjímání společného čtení z Písma, na modlitbu chval, díků a proseb i chvíli ticha. Přítomen bude také P. František Blaha, a tak bude možné přistoupit ke svátosti smíření. K dispozici bude i přímluvná modlitba s laikem. Tématem lednových chval bude radost: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Za kapelu Kairos

Markéta Růžičková