Večer smíření – bratři z Taizé

Datum / čas
28.11.2014
19:30–21:00


Srdečně zveme všechny, kteří chtějí, aby naše farní světlo naděje víry a lásky bylo prozářeno novým jasem spojení v Kristu na večer smíření za naši farnost a bližní v pátek 28. 11. od 19:30 – 21:00 hod. v našem kostele.

Hodinovou modlitbu s krátkou úvahou ve shromáždění kolem kříže, v ztemnělém prostředí chrámu prosvěcovaném hořícími svícemi, s hudebním doprovodem a zpěvy, povede bratr Marek z Taizé. Po jejím skončení budou moci přítomní využít možnosti k osobnímu rozhovoru, případně i k přijetí svátosti smíření.

Anna Fantova