Volby do pastorační rady farnosti

Datum / čas
12.10.2014
Celý den


Milí farníci v neděli 12. 10. se při všech bohoslužbách budou konat volby nové pastorační rady farnosti. K dispozici vám je od konce září v kostele v zadních lavicích přehled dvanácti kandidátů, z nichž budou čtyři voleni. Další čtyři osoby bude jmenovat farář a členy PRF budou též další lidé z titulu funkce ve farnosti. V naší farnosti se snažíme směřovat k modelu pastorační rady, jejímž hlavním úkolem je: napomáhat rozvoji pastorační péče ve farnosti, a to především tím, že je otevřena inspiraci Ducha svatého a pod vedením faráře zkoumá vše, co se vztahuje k pastorační činnosti ve farnosti jako celku. Členem pastorační rady se může stát alespoň 18tiletý pokřtěný a biřmovaný křesťan žijící v plném společenství s katolickou církví, který se pravidelně účastní slavení nedělní eucharistie a dalšího života a služby v naší farnosti.