Výstav Krista svátostného, příležitost ke svátosti smíření

Datum / čas
08.04.2016
17:00–18:00


Přesunutý program z prvního pátku na 8. 4.. Při večerní bohoslužbě přijímání pod obojí.