Zemřel P. Emil Matušů

Datum / čas
04.12.2021
12:00–13:00


Dne 26. listopadu 2021 zemřel ve zlínské nemocnici po 5denní hospitalizaci s infarktem P. Emil Matušů, SDB, ve věku 72 let. V letech 1996–2002 byl farářem kobyliské farnosti a hlavně jeho zásluhou došlo k rozšíření kostela o severní a západní přístavbu. Rozloučení s ním proběhne v sobotu 4. prosince 2021 v 10 hodin v místě jeho posledního působiště v Prostějově-Vrahovicích a odpoledne ve 14 hodin ve Fryštáku, kde bude uložen do hrobu.  Vzpomeňte na něj prosím ve svých modlitbách.

Zádušní mši svatou zejména pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit pohřbu, za něj budeme slavit v Kobylisích v sobotu 4. prosince 2021 ve 12 hodin (při mši spojené s adventní duchovní obnovou farnosti).

Ke stažení: PARTE, NEKROLOG

Emil Matušů se narodil se 26. dubna 1949 v Trnavě u Zlína, kde žil tři roky. Poté se rodina odstěhovala do Zlína, kde byli jeho rodiče zaměstnáni. Otec pracoval jako skladový dělník a matka jako dělnice. Celkem bylo pět sourozenců: Eduard, Emil, Otakar, Zdislava a Jiří. Navštěvoval základní devítiletou školu ve Zlíně s velmi dobrými výsledky. Po skončení povinné školní docházky se začal učit kuchařskému řemeslu a pak nastoupil do práce v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Po vyučení se přihlásil k večernímu studiu na všeobecné střední vzdělávací škole a zakončil ji maturitou v roce 1970.

Po maturitě nastoupil Emil do kněžského semináře a na studia na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Po dvou letech studia na přání církevních představených toto studium přerušil, aby si vykonal základní vojenskou službu. Ještě před tím však prošel tajným salesiánským noviciátem, a to od 15. srpna 1970 do 22. srpna 1971, kdy v Medlově složil první sliby (do vojenské služby). Formací prošel u P. Antonína Dvořáka, P. Stanislava Paláska a P. Stanislava Staříka. V roce 1972–74 sloužil jako voják ve vojenské nemocnici v Terezíně, kde pracoval jako kuchař.

Po skončení vojenské služby dostudoval teologickou fakultu. Dne 4. ledna 1975 přijal P. František Míša s P. Ďurjakem v Tatrách Emilovy věčné sliby. Jáhenské svěcení přijal v Litoměřicích od kardinála Tomáška 4. prosince 1976 a 25. června 1977 jej v Olomouci vysvětil na kněze biskup Josef Vrana. Po vysvěcení sloužil jako kaplan v Holešově a po čtyřech letech se stal administrátorem v Hroznové Lhotě, kde působil od 1. července 1981. Jeho stále otevřené srdce a dveře od fary se staly součástí živé farnosti.

Po 12 letech své služby byl povolán do Prahy, kde byl jmenován ředitelem salesiánské bohoslovecké komunity v Praze-Dejvicích. V roce 1995 se komunita přesunula do Prahy-Kobylis, kde se mimo dosavadní ředitelské funkce stal roku 1996 administrátorem farnosti Kobylisy. V této době vynikal schopností sehnat nejen finance na rozšíření kostela, ale i živobytí pro všechny bohoslovce i obyvatele domu. Jeho rčení: „Drazí studenti“, se stalo legendárním. V roce 2001 došlo ke sloučení pastorační a provinční komunity pod novým ředitelem. P. Matušů zůstal nadále administrátorem kobyliské farnosti. Jeho dalším působištěm se stal Fryšták, a to od 1. dubna 2002. Od 1. července 2005 byl jmenován farářem ve Slušovicích a současně administrátorem v Trnavě. Od července roku 2019 byl P. Emil pověřen službou administrátora v Prostějově-Vrahovicích a ve Smržicích. Rád vypomáhal také na CMG (církevní gymnázium a základní škola v Prostějově).

Emil Matušů zemřel nečekaně v pátek 26. listopadu 2021.

Emil vynikal svou laskavostí a vlídností ke všem lidem kolem sebe. Měl široký pastorační záběr po celé republice. Mnozí za ním dojížděli nejen pro duchovní útěchu a svátost smíření, ale třeba také pro jeho znalost bylinek a „zdravé výživy“. Jeho smysl pro humor byl nezapomenutelný. Mnozí salesiáni, ale nejen oni, vděčí jemu za své povolání a nasměrování k Bohu. Komunita si jej také chválila za jeho kuchařské umění.