Žít Laudato si, společná modlitba examen, farní sál

Datum / čas
14.05.2019
17:30–18:30


V úterý 14. května srdečně zveme k společné modlitbě examen zaměřené na vztah

k Stvořiteli a k světu, který je jeho dílem a obrazem. Společně budeme vyprošovat milost

ekologického obrácení pro sebe, svou farnost a zemi. Modlitba bude doprovázena

obrazovými materiály, sejdeme se v 17:30 ve farním sále.

 

S úctou a vděčností

Světla Hanke Jarošová

www.zitlaudatosi.cz