Hospodaření farnosti a rozpočet na rok 2016

Ekonomická rada farnosti na svém lednovém zasedání projednala předběžné výsledky hospodaření farnosti za rok 2015 a schválila rozpočet farnosti pro rok 2016. Téma se probíralo také na farním shromáždění 21. února – prezentace včetně tabulky příjmů a výdajů ke stažení zde.

Na příjmech farnosti se v loňském roce nejvíce podílely dary od jednotlivců a organizací (516.000 korun) a nedělní sbírky pro farnost (505.000 korun). Další prostředky na provoz farnosti jsme získali z pronájmu farních prostor ve Zdicích (60.000 korun).

Největší výdaje naopak loni představovaly poplatky za energie a vodu (315.000 korun), dále například příspěvky do pastoračního fondu Pražské arcidiecéze, nákup bohoslužebných a pastoračních pomůcek a zajištění Kobylístku.

Kromě těchto pravidelných výdajů šla část peněz na výměnu okna v sakristii a opravu hromosvodu a elektroinstalace. Farnost navíc přispěla animátorům na pouť do Turína částkou 30.000 korun.

Celkově farnost v loňském roce hospodařila se ziskem 207.000 korun, stav peněžních prostředků ke konci roku 2015 činil 1,103.000 korun.

Bude se malovat kostel a opravovat kuchyně u farního sálu  

Pro rok 2016 předpokládá ekonomická rada běžný provoz farnosti v podobném rozsahu jako v roce minulém. Tedy náklady na energie, bohoslužebné výdaje, nájem a základní služby jsou plánovány v  obdobné výši jako v roce 2015, upravené o předpokládanou inflaci.

Nad rámec běžných výdajů rada plánuje provést dvě významnější akce technického rázu:
•    výmalbu kostela a toalet v odhadované výši 190.000 korun
•    opravu kuchyně u farního sálu spolu s výměnou nefunkčních spotřebičů ve výši 180.000 korun

Tyto dvě akce budou financovány z vyhlášených jednorázových sbírek a z finančních prostředků let minulých. Hospodářský výsledek pro rok 2016 je plánován ve výši 27.000 korun, oproti roku předchozímu bude nižší.

Peněžní prostředky, které farnost spravuje na svých účtech, jsou určeny převážně na nové pastorační potřeby a charitativní pomoc. Část může být použita také na zlepšení prostředí areálu Salesiánského centra (více o Procesu Areál).

V rubrice Přednášky je k dispozici také nahrávka z Farního shromáždění z 21. února, kde se kromě hospodaření farnosti probíraly také novinky kolem Procesu Areál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *