Patříte někam???

Vzhledem k pastoračnímu plánu, kterým chceme podpořit sounáležitost a službu lidí ve farnosti, může být užitečným krokem zjistit, jaké skupiny, společenství, týmy v naší farnosti v současnosti existují. Proto prosím, aby za každou takovouto skupinu někdo (nejlépe koordinátor, přirozený vůdce, stařešina…) odpověděl na následující otázky:

– o jakou skupinu se jedná, co je jejím smyslem, náplní, jednotícím prvkem?

– jak často se scházíte, je to pravidelně?

– kde se scházíte?

– kolik lidí do skupiny patří?

– co je pro její členy typické (pro koho je určena)?

– kdo je koordinátorem, vedoucím této skupiny – aktuální kontakty telefon, mail?

– je součástí aktivit této skupiny nějaká služba, jaká?

– je skupina otevřena novým příchozím?

– jak skupina vznikla?

– je napojena na nějakého kněze, kterého?

Odpovědi pošlete prosím na mail: farnost.kobylisy@sdb.cz, nebo vhoďte do schránky u dětské nástěnky. Děkuji.

P. Martin Hobza

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *