Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
02.02.2018
17:00–19:15